Benboa gastronomía turismo na costa galega

 Benboa é un proxecto empresarial galego vencellado ao mar que, tras una primeira etapa, reinaugura a súa actividade en Corrubedo (A Coruña) apostando pola innovación e la creatividade conxugadas co respecto polos valores culturais e a sustentabilidade; un proxecto novo baseado na calidade, na trazabilidade e nas novas tecnoloxías que pretende conxugar gastronomía, turismo cultural e de natureza, desenvolvemento sustentable e alternativas de lecer nun lugar privilexiado da costa galega.

Benboa traballa no centro de Corrubedo (A Coruña), no cabo que separa as rías de Arousa e Muros-Noia, unha contorna excepcional que se asoma ao Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e que, ao mesmo teempo, se ubica xunto á localidadede Ribeira, onde se atopa unha das lonxas de baixura máis importantes de Europa Benboa é unha iniciativa empresarial que aposta pola implicación co territorio e a sociedade.
 
A través dunha estratexia ampla e transversal baseada na dinamizaciónsocial e cultural, na diversificación de actividades e no establecemiento de sinerxias cosector pesqueiro artesanal busca definir un proxecto respectuoso co medio ambientee que achegue elementos para o desenvolvemento de turismo e servizos sustentables,responsables e de calidade
 
Benboa aposta polos valores culturais propios do territorio no que se asenta, polaposta en valor dos oficios tradicionais e por achegar ferramentas de desenvolvementoa escala local que doten dun valor engadido ao sector pesquero tradicional e aosprodutos da zona a través da trazabilidade das materias primas e o seguimento dos preceptos da Dieta Atlántica.
 
Con esta intención, estanse a implementar liñas de turismo desestacionalizado, turismo na naturaleza e turismo mariñeiro que complementen a actividade de Benboa dentrodo sector gastronómico – alimentario, así como outros productos e paquetesturísticos e gastronómicos que apostan pola conxugación de tradición e innovación.
 
Benboa pon á disposición dos seus clientes:
 
– Produtos gastronómicos: baseados na pesca e o marisquero tradicional deproximidade, Benboa elabora cociña tradicional galega que pode degustarse nassúas instalacións ou adquirirse en tenda, por teléfono ou vía web. Partindo da elaboración e envasado nas súas propias instalacións e das súas cetáreas propias, Benboa pon no mercado diferentes elaboracións e presentacións nas que se garante a trazabilidade, a procedencia da flota artesanal galega e asustentabilidade de tódolos produtos e procesos Mercado
 
-Restaurante: unha iniciativa pioneira en Galicia na que se conxugao concepto de mercado tradicional co da aposta pola innovación no servizo aocliente. Diferentes postos os que se poderán adquirir os produtos eelaboracións propios así como outros productos galegos de calidade contrastada que o cliente poderá disfrutar in situ, cunha cociñaa abeerta e ávista dirixida por un equipo profesional xoven e cualificado, ou no seu propiodomicilio. A zona de mercado, aberta ao porto de Corrubedo, busca a máximacalidade e o trato directo co cliente nunha contorna natural e paisaxística única en Galicia
 
Turismo Mariñeiro: Benboa ofrece diversas actividades relacionadas coapesca artesanal abertas a tódolos públicos. Desde salidas de pesca deportiva sustentable ao obradoiro “Cocina lo que pescas”, pasando por actividades de educación ambiental, avistaiento de aves e cetáceos, roteiros guiados desendeirismo, visitas ao Parque Natural, etc. Para isto, e de acordo co seu compromiso coa cultura mariñeira, Benboa trabilla na actualidade narecuperación dunha embarcación pesqueira tradicional da zona, unha dorna de8 m., así como no deseño de roteiros, paquetes e novas actividades
 
Formación: A Aula de Gastronomía de Benboa, ubicada nas súas instalaciónsno porto de Corrubedo, ofrece unha programación permanente de obradoiros,catas, degustacións, charlas, exposicións e debates que pretende achegar unvalor engadido aos sectores gastronómico, pesqueiro e agroalimentario locais.
 
Trátase dun espacio aberto, versátil e multifuncional que pretende servir denexo entre o proxecto empresarial e o sector gastronómico. Obradoiro decociña para profesionais e para afeccionados impartidos tanto polo equipo daempresa como por prestixiosos cociñeiros e profesionais galegos e doutraszonas de España, cata de viños e de produtos do mar, exposicións, encontrosgastronómicos e xornadas temáticas serán o núcleo dinamizador dun espacioque está también a disposición de asociacións, agrupacións e empresas.
 
CONTACTO

Podes saber más sobre Benboa e o seu proxecto a través:
– Da súa web: www.benboa.com
– Por teléfono: 981-865128
– Achegándote ás súas instalacións, onde o seu equipo profesional pon á túadisposición as zonas abiertas da empresa así como a posibilidade de levar acabo visitas guiadas ás instalacións de cetárea, elaboración e procesado de todaa súa gama de produtos.

Turismo Galicia